Professors i alumnes emprenedors: un camí fructífer.

 

Sortides professionals
sorprenents.

 

Què és l'Enginyeria en Telecomunicació?

L'enginyeria de telecomunicació és una branca de l’enginyeria que combina coneixements de disciplines com la física, les matemàtiques o la informàtica i els aplica per resoldre problemes diaris relacionats amb els sistemes de telecomunicació, és a dir, amb la comunicació d’informació a distància. Aquesta enginyeria estudia coses com la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors, l’ús de la tecnologia per a la transmissió d’informació a distància entre persones o màquines, o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació. L'enginyeria de telecomunicació és una professió de gran prestigi, que des de fa uns anys ha experimentat un auge molt notable, i que presenta moltes sortides professionals i una forta demanada laboral.

Els graus de l’enginyeria de Telecomunicacions - UAB

A partir del curs 2016-2017 hi ha un accés únic per a les titulacions d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. Els dos primers cursos són comuns a ambdues titulacions i, a partir de tercer curs, es fan les assignatures específiques de cada enginyeria.

 

El Màster d'Enginyeria de Telecomunicació – UAB

El màster d'Enginyeria de Telecomunicació és un màster oficial que habilita per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació segons l'ordre Ministerial CIN/355/2009 del 9 de febrer (BOE del 20 de febrer).

Més informació

Professors compromesos amb la recerca

Roger Malet
co-fundador d'AEInnova
"Ser emprenedor és dur a terme el teu somni."

Enginyeria de Telecomunicació

"A Telecomunicacions, imaginar el futur i crear-lo és una mateixa cosa"

El Grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació - UAB

El grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar, implementar i gestionar sistemes de comunicacions sense fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia mòbil, de comunicació per satèl·lit, de distribució de senyals multimèdia, telecontrol i radionavegació), així com sistemes de comunicació amb fil (com, per exemple,  xarxes de telefonia digital commutada, infraestructures comunes de telecomunicació en edificis, desplegaments de fibra òptica, etc).

Més informació

Et mostrem l’experiència d’èxit que significa estudiar telecomunicacions a la UAB!

El Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació - UAB

El grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació té com a objectiu formar professionals amb capacitat per dissenyar i caracteritzar els diferents mòduls dels sistemes de telecomunicació (antenes, filtres, amplificadors, transmissió i processament del senyal) des del punt de vista dels seus components electrònics (maquinari). Els àmbits d'aplicació immediats de la titulació són els sistemes de telefonia en general, les comunicacions per satèl·lit, els sistemes d'instrumentació i el disseny electrònic en general.

Més informació

""

és una branca de l’enginyeria que combina coneixements de disciplines com la física, les matemàtiques o la informàtica i els aplica per resoldre problemes diaris relacionats amb els sistemes de telecomunicació, és a dir, amb la comunicació d’informació a distància. Aquesta enginyeria estudia coses com la captació d'informació del nostre voltant mitjançant sensors, l’ús de la tecnologia per a la transmissió d’informació a distància entre persones o màquines, o el disseny de sistemes de control remot, telemetria i radionavegació.

Enginyeria de Telecomunicació